Zarówno grypa jak i COVID 19 są chorobami zakaźnymi, wywoływanymi przez wirusy.


Grypę wywołuje wirus grypy Influenza wirus, występujący w 3 głównych typach. W zależności od pojawienia nowych wariantów wirusów grypy, co kilka-, kilkanaście lat pojawiają się epidemie, lub nawet pandemie – obejmujące zasięgiem kilka kontynentów. Ponieważ jest to wirus już zadomowiony w populacji ludzkiej (i zwierzęcej), jest dobrze poznany i dzięki temu jest opracowana i dostępna szczepionka przeciwko niemu. Mamy również lek działający na wirusa grypy.


COVID 19 (choroba wywoływana przez nowego koronawirusa). W przypadku wirusa SARS-CoV-2 jest inaczej. Jest to nowy wirus, pierwszy przypadek prawdopodobnie wystąpił w listopadzie 2019 r. w okolicach Wuhan. Od tego czasu obserwujemy ekspansję wirusa na cały świat, początkowo obejmował swoim zasięgiem Chiny, stopniowo rozprzestrzenił się na inne kraje. Obecnie wszystkie kraje w UE potwierdzają obecność CoV-2 u siebie. Niewątpliwie do tak szybkiego rozprzestrzenienie się wirusa przyczyniły się możliwości przemieszczania się po świecie, możliwe obecnie na niespotykana wcześniej skalę.


Jednak przede wszystkim jest to wirus nowy antygenowo dla populacji ludzkiej, nie mamy jeszcze dla niego przeciwciał, stąd cała populacja jest na niego wrażliwa.


Obecnie szacuje się że większość ludzi, ok 80% dochodzi do zdrowia bez specjalnego leczenia. Wg WHO ok. 1 na 6 osób, które zachorują na COVID 19 może mieć poważniejszy przebieg choroby i mieć kłopoty z oddychaniem.


Choroba przebiega ciężej u osób starszych, z chorobami przewlekłymi, np. astmą, cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami serca, z immunosupresją. Wirus przenosi się drogą kropelkową - z kropelkami, które osoba zakażona (wydychane powietrze, kaszel) rozprzestrzenia w powietrzu. Kropelki te osiadają na powierzchniach, skąd wraz w wirusem mogą być przenoszone dalej. Dlatego podstawowym dzisiaj przypomnieniem jest – MYJ ręce - z użyciem mydła, lub środka alkoholowego (ok. 60%)


Wirus może być transferowany również przez osoby, które nie mają nasilonych objawów klinicznych, przechodzą te infekcję łagodnie. Mogą jednak zakazać inne osoby, które są bardziej podatne na wirusa, lub na cięższy przebieg infekcji. Stąd potrzeba wykonywania badań w kierunku wirusa nie tylko od pacjentów z ciężką infekcją.


Do dnia dzisiejszego na świecie jest potwierdzonych ponad 130 tysięcy przypadków zakażenia CoV 2. Dane są ciągle aktualizowane. Przewiduje się, że ilość potwierdzonych przypadków również u nas będzie się zwiększać w bliskim czasie.

 

Dlatego:


1. Myj ręce wodą z mydłem, lub środkiem alkoholowym.
2. Higiena kaszlu – kaszląc osłaniaj usta chusteczką jednorazową, którą od razu wyrzuć i umyj ręce, lub osłoń usta rękawem (ma mniejszy kontakt z otoczeniem).
3. Zachowaj odstęp od ludzi ok 1- 1,5 m, zwłaszcza z objawami infekcji.
4. Unikaj dotykania rękoma ust, nosa, oczu. 
5. Zostań w domu, jeśli się źle czujesz i masz objawy infekcji. W razie pogorszenia skontaktuj się telefonicznie z lekarzem rodzinnym i/lub inspekcją sanitarną, tam uzyskasz dalsze zalecenia.
6. Unikaj zgromadzeń.

Beata Dębicka
specjalista chorób zakaźnych
specjalista epidemiologii