95157868 1072763646441699 5691882542618116096 o 

Wspieramy służby medyczne poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i materiałów medycznych, w tym:
• masek medycznych;
• kombinezonów
• masek FFP2 lub 3;
• fartuchów;
• gogli;
• przyłbic;
• czepków;
• rękawic nitrylowych;
• płynów dezynfekujących do rąk;
• płynów dezynfekujących do powierzchni.

Środki trafią do 23 podmiotów leczniczych: 3 szpitali klinicznych i 20 szpitali powiatowych, w tym 8 będących również dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego.

Wartość projektu wynosi:
• Ogółem: 7 mln zł
• Dofinansowanie: 5950 tys. zł (85%)
• Wkład własny: 1050 tys. zł (15%)

Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie w partnerstwie z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
_____________
Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na wsparcie szpitali w walce z COVID-19.
Umowa o dofinansowanie na realizację w/w projektu została zawarta 30 kwietnia 2020 r.
Projekt posiada pozytywne opinie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz Wojewody Lubelskiego.