30

 

Ostatnie dwie umowy na poprawę efektywności energetycznej i termomodernizacji podpisane!

Dzisiaj w Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał umowy z dyrektorem Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Kamilą Ćwik na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowanych na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”. Wartość tego działania opiewa na 12 mln zł., z czego 7,5 mln zł. to dofinansowanie ze środków unijnych.

Drugi projekt, który razem z marszałkiem podpisał Burmistrz Ryk, Jarosław Żaczek, to „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach”. Wartość tego przedsięwzięcia to 5,5 mln zł. (dofinansowanie z UE w kwocie 3,5 mln zł.).

Z powodu wyczerpania alokacji szpital w Chełmie i gmina Ryki nie uzyskały dofinansowania z pozostałymi 105 beneficjentami wybranymi w grudniu 2019 roku. Jednak dzięki wsparciu samorządu lubelskiego udało się zwiększyć alokację o 10,7 mln złotych, osiągając łącznie 144,8 mln złotych, co pozwoliło na zawarcie dodatkowych dwóch umów o dofinansowanie projektów.