MAMMOGRAFIA to radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć sutka przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.

Badanie kierowane jest do:

- kobiet w wieku 50-69 lat, badanie raz na 2 lata

- kobiet obciążonych czynnikami ryzyka, badanie raz na 12 miesięcy.

Miejsce badania: Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Mammografii tel. do rejestracji: 82 562 31 47

 

CYTOLOGIA to badanie umożliwia ocenę stanu szyjki macicy i wykrycie wszystkich zachodzących w niej zmian, w tym stanów przed nowotworowych i nowotworowych, których zdiagnozowanie we wczesnym stadium jest właściwie niemożliwe w inny sposób.

Badanie kierowane jest do:

- kobiet w wieku 25-59 lat, badanie raz na 3 lata

- kobiet obciążonych czynnikami ryzyka, badanie raz na 12 miesięcy.

Miejsce badania: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (za szpitalnym pawilonem B), tel. 82 562 31 62, 82 562 31 66

 

KOLONOSKOPIA to profilaktyka raka jelita grubego dotycząca badania endoskopowego, umożliwiającego obejrzenie błony śluzowej jelita i usunięcie ewentualnych zmian patologicznych.

Badanie kierowane jest do:

- wszystkich osób w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego

- osób w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego

- osoby w wieku 25-49 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP osoby z potwierdzeniem/skierowaniem z Poradni Genetycznej.

Zapisy na badanie prowadzi Pracownia Endoskopowa, tel. 82 562 33 15 po godz. 12.00. Do badań nie są kwalifikowane osoby, które miały badanie (kolonoskopię) w ciągu 10 lat.