Sekretariat: 82 56 23 323

Gabinet lekarski: 82 56 23 321

Punkt pielegniarski: 82 56 23 319

Kierownik: dr n.med. Wojciech Krawczyk

Pielęgniarka oddziałowa: Teresa Zielińska

Specyfika oddziału:
Oddział Wewnętrzny III znajduje się na I pietrze, budynku 1A .
Jest szerokoprofilowym oddziałem zajmującym się leczeniem pacjentów w zakresie wszystkich chorób wewnętrznych. W oddziale diagnozowane i leczone są choroby wewnętrzne zgodnie z potrzebami zarówno pacjentów młodych, w trybie planowej, krótkiej hospitalizacji, jak i pacjentów geriatrycznych.


W oddziale leczone są schorzenia układu krążenia, gastrologiczne, endokrynologiczne, hematologiczne, pulmonologiczne, reumatologiczne i tkanki łącznej, nefrologiczne (współpraca z Ośrodkiem Dializ) i inne patologie z zakresu szeroko rozumianych chorób wewnętrznych. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Łączna liczba łóżek wynosi 26, w tym jedno łóżko intensywnej opieki.
Współpracuje z innymi komórkami szpitala udzielając niezbędnych konsultacji jak i posiłkując się wiedzą specjalistów zatrudnionych w tut. Szpitalu. Do dyspozycji posiada Poradnie Specjalistyczne oraz w zależności od potrzeby korzysta z usług pracowni USG, Endoskopowej, Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej, Rezonansu Magnetycznego, Tomografu Komputerowego, Gastroskopii.
Wykwalifikowany personel medyczny Oddziału Wewnętrznego III zapewnia pacjentom profesjonalną diagnostykę, leczenie, troskliwą opiekę i poczucie bezpieczeństwa.
Najczęściej wykonywane procedury w oddziale:
zaawansowana niewydolność krążenia,
choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw,
choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw,
niewydolność krążenia,
choroby jelita grubego,
przewlekłe choroby wątroby bez pw > 17 r. ż.,
ostre zapalenie trzustki,
przewlekłe choroby trzustki,
inne choroby układu wydzielania wewnętrznego,
inne choroby nerek > 65 r. ż.,
choroby naczyń,
zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni,
żywienie dojelitowe,
elektrokardiografia z 1- 3 odprowadzeniami,
elektrokardiogram (ocena rytmu serca),
przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych.