Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie realizował projekt „Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20120, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Okres realizacji Projektu: 2016–2018
Cel działania: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego

Przedmiotem Projektu jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPWSzS w Chełmie poprzez przeprowadzenie robót budowlano-instalacyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia medycznego oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających odbiór danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego. Inwestycja pozwoli na zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia mieszkańcom regionu, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia – zapewnienia niezbędnej opieki medycznej na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu danej osoby.

Wartość projektu: 2 245 029,47 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 878 298,56 PLN

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego realizowanego projektu można dokonywać poprzez opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatyczne: poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

www.mapadotacji.gov.pl