Logo Szpital

 

dofinansowanie ze srodkow rzadowego funduszu inwestycji lokalnych

W marcu 2021 r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zawarł umowy w sprawie przekazania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację w latach 2021 – 2022 siedmiu zadań inwestycyjnych:

Projekt

Wartość dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [zł]

1

Zakup mebli i wyposażenia niemedycznego na potrzeby świadczenia usług medycznych w przywróconym do użytkowania budynku pawilonu szpitalnego D

836 720,00

2

Modernizacja systemu ciepłowniczego szpitala

1 000 000,00

3

Utworzenie izolatoriów w budynku administracyjno-hotelowym Szpitala na potrzeby osób, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, osób chorych na COVID-19 o łagodnym przebiegu

405 000,00

4

Modernizacja oddziałów: Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19

4 000 000,00

5

Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej

3 000 000,00

6

Modernizacja głównego budynku szpitala

1 500 000,00

7

Zakup cyfrowego mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

856 000,00

 

Łączna wartość dofinansowania, które przyznano powyższym inwestycjom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wyniesie 11 597 720,00 zł

Logo szpitala

fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ”Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne).

 

Okres realizacji projektu: od: 2020-07-01 do: 2022-12-31

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme. Grupą docelową projektu (uczestnikami) będą osoby w wieku aktywności zawodowej (osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy), w wieku 15 i więcej lat z terenu woj. lubelskiego i podlaskiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami

Obecnie Szpital prowadzi nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach powyższego projektu.

Celem naboru jest nawiązanie współpracy z 10 podmiotami leczniczymi z terenu województw lubelskiego i podlaskiego posiadającymi umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie działań profilaktycznych objętych programem polityki zdrowotnej: Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych.

 

Warunki i kryteria rekrutacji POZ oraz regulamin rekrutacji i udziału w projekcie znaleźć można na stronie internetowej https://www.szpital.chelm.pl/ w zakładce https://szpital.chelm.pl/index.php/aktualnosci/156-ogloszenie-o-naborze-placowek-poz-do-wspolpracy-w-ramach-projektu-pn-borelioza-w-lubelskim-i-podlaskim-profilaktyka-badanie-i-leczenie

Logo Fundusze Europejskie

 

logo fundusze

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu opieki zdrowotnej na rzecz walki
COVID-19 poprzez zakup wyposażenia do walki z epidemią choroby COVID-19, w szczególności zakupu odczynników, materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, ochrony indywidualnej w terminie do 30.06.2020 r.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników i osób współpracujących/wspierających podmiotów leczniczych poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom podmiotów leczniczych, wsparcie osób, których bezpieczeństwo zdrowotne jest zagrożone w związku z sytuacją epidemiczną w kraju lub regionie (np. osoby objęte kwarantanną, pacjenci szpitali itd.) oraz ich otoczenie.

Grupą docelową projektu jest 18 podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

 5. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

 6. SP ZOZ Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

 7. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie - SP ZOZ

 8. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

 9. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie

 10. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

 11. SP ZOL dla Psychicznie i Nerwowo Chorych

 12. SP Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu

 13. SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

 14. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej

 15. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - SP ZOZ w Lublinie

 16. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SPZOZ

 17. SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu

 18. WOMP - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Wnioskodawcą jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

Wartość projektu: 7 060 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 001 000,00

Logo Fundusze Europejskie

 

logo fundusze

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19

Celem głównym projektu jest zabezpieczenie jednostek ochrony zdrowia Województwa Lubelskiego w środki ochrony osobistej oraz materiały niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 w terminie do 31.10.2020 r.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników i osób współpracujących/wspierających podmiotów leczniczych poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom podmiotów leczniczych, wsparcie osób, których bezpieczeństwo zdrowotne jest zagrożone w związku z sytuacją epidemiczną w kraju lub regionie (np. osoby objęte kwarantanną, pacjenci szpitali itd.) oraz ich otoczenie.

Projekt obejmuje wsparciem 23 podmioty lecznicze z województwa lubelskiego, w tym: 3 szpitale kliniczne i 20 szpitali powiatowych, w tym 8 będących również dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego, tj.:

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Puławach

 3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łukowie

 5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

 6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

 7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bychawie

 8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

 9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

 10. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

 11. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łącznej

 12. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. Opole Lubelskie

 13. Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o.

 14. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdniku

 15. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

 16. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

 17. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

 18. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

 19. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Parczewie

 20. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

 21. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie

 22. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

 23. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Wartość projektu: 7 000 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 950 000,00 zł